Mamy dobrą wiadomość dla wszystkich, którym los czworonożnych obywateli nie jest obojętny. Zwłaszcza los tych, których życie nie rozpieszcza, nie mają własnego domu, ciepłych kolan i pełnej miski. Podpisaliśmy umowę na realizację projektu „Monitoring na cztery łapy”. Projekt będzie realizowany w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Projekt ma na celu monitoring działań związanych z realizacją przez gminy zadań z zakresu przeciwdziałania bezdomności zwierząt. Celem projektu jest także poprawa działań i upowszechnienie dobrych praktyk w zakresie przeciwdziałania bezdomności zwierząt, poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i bioróżnorodności. W ramach działań zostaną zebrane informacje o funkcjonowaniu gminnych programów opieki nad bezdomnymi zwierzętami.

Informacje zostaną zebrane:

  • W trybie dostępu do informacji publicznej.
  • Poprzez zebranie i weryfikowanie informacji od lokalnych organizacji, aktywistek i aktywistów zajmujących się opieką nad zwierzętami.
  • Poprzez bezpośrednie sprawdzenie warunków w przytuliskach, schroniskach i lecznicach, z którymi na podstawie umów współpracują gminy.


Kolejnym etapem będzie wspólnie z lokalnymi organizacjami i zewnętrznymi ekspertami przygotowanie propozycji zmian w funkcjonowaniu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz złożenie propozycji w formie wniosków, petycji lub inicjatyw uchwałodawczych do władz gmin. Docelowo projekt ma prowadzić do ograniczenia negatywnych zjawisk oraz do upowszechnienia dobrych praktyk zarówno co do treści programów opieki nad bezdomnymi zwierzętami, jak i ich praktycznej realizacji.

Realizacja projektu przyczyni się też do poprawy współpracy pomiędzy lokalnymi organizacjami, aktywistami i aktywistami działającymi na rzecz zwierząt.

Pasjonauci